Trường THPT Phạm Ngũ Lão

Trường THPT Phạm Ngũ Lão

Địa chỉ: Thủy Nguyên, Hải Phòng
2 Lượt đăng ký | 21 Lượt xem

Bảng xếp hạng

STT Tên Điểm NV
1 Minh Thuyy 3x
2 Huyền Trần 3x